Ontruimingen

Wanneer schakelt u ons in?

Dit kan zijn na het overlijden van iemand waarvan de woning leeg en schoongemaakt moet worden. Dit kan zijn omdat er geen familie is die deze klus kan klaren maar ook als de familie onder tijdsdruk komt te staan.

Wij kunnen ook ingeschakeld worden als iemand noodgedwongen zijn woning moet verlaten om welke reden dan ook. Sociale en maatschappelijke organisaties maken wel gebruik van onze diensten en  werken wij ook nog wel eens samen met de Stichting Present, die op haar beurt weer mensen helpt om verschillende zaken weer op de rit te krijgen.

Kort om, iedereen kan een beroep op ons doen. Woningstichtingen, makelaars, particulieren en bedrijven gingen u al voor. Belangrijk voor u om te weten is dat wij integer en vertrouwelijk omgaan met dat wat wat zien en horen. Zelfs bij het afvoeren van huisraad en andere persoonlijke zaken hebben wij afspraken gemaakt met onze leverancier van containers.