Certificaat ge-update naar  NEN en ISO 9001: 2008

22 oktober 2010 was de jaarlijkse audit ten behoeve van ons ISO 9001 certificaat. Door middel van steekproefsgewijze controles werden de door ons beschreven processen getoetst volgens de norm 9001: 2008 in orde bevonden.

We zijn blij u mee te kunnen delen dat Alpha Omega wederom blinkend geslaagd is en dat wij ons weer een jaar ISO-Proof mogen noemen.