Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Hierbij verklaard J. Bakker, directeur van Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening BV, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak- en Glazenwasserij in de organisatie toe te passen.
Om de doelstellingen van de code te realiseren zijn de volgende inspanningen geleverd op het gebied van:

1. Communicatie bij aanbesteding en contractering 
Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever ten aanzien van verwachtingen, zorgvuldig handelen bij contractovername, met heldere communicatie naar medewerkers en de opdrachtgever en transparantie in het voortraject (offerte).

a. Bij elke contractovername informeert Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening de schoonmaakmedewerkers samen met de opdrachtgever over de contractswissel en de veranderingen voor de medewerker voorafgaand aan de opstart.
b. Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening schrijft niet in op opdrachten die gunnen op basis van de laagste prijs.
c. Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening zal jaarlijks een meeting uitvoeren onder de schoonmaakmedewerkers over de invulling van de dienstverlening en bespreekt daarin specifiek de arbeidsomstandigheden, werkdruk, kwaliteit van de dienstverlening en zichtbaarheid en waardering van het werk en de werknemer.
d. Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening zal opdrachtgevers informeren over de code verantwoordelijk marktgedrag en zal de opdrachtgever uitnodigen de code verantwoordelijk marktgedrag te ondertekenen en uit te dragen.

2. Sociaal beleid 
Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening hanteert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) t.a.v. werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en schalen van werknemers.

a. Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening wijst zijn medewerkers op de mogelijkheid online de werkdrukmeter in te vullen. (www.schoonmaakwerkdruk.nl)
b. Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening voert jaarlijks een gesprek met de schoonmaakmedewerker. In dit gesprek wordt de vragenlijst gehanteerd die door de code commissie is opgesteld.
c. Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening zal het imago van de schoonmaker stimuleren door dat wat in haar vermogen ligt.

3. Opleidingen 
Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening stimuleert de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Prioriteit wordt gegeven aan de basisopleiding voor het vak.

a. Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening biedt medewerkers de verplichte basisopleiding schoonmaak die cao-bepaald geldt voor elke schoonmaker binnen 1 jaar na in diensttreding aan.

b. Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening verzorgt de opleidingen tot op heden in samenwerking met SVS, een van de schoonmaakopleiders in ons land.

Overige 
Alpha Omega Facilitaire Dienstverlening zich vanzelfsprekend aan alle gangbare bepalingen zoals vastgelegd in de CAO en de code, beiden onderdeel van het OSB-keurmerk.

Resultaten 
De genoemde inspanningen hebben tot op heden het volgende resultaat opgeleverd:
Een goede samenwerking tussen schoonmaakmedewerkers en leidinggevende. Bewustwording van (arbeids) omstandigheden en medewerkersbetrokkenheid. Maar ook een goede relatie met de medewerkers en respect voor het werk dat zij doen.

Naam : Jan Bakker
Functie : Directeur
Datum : 19 februari 2015